Bảng giá - NỆM THÚ BÔNG NAIVE - NỆM HÌNH THÚ

Bảng giá

BẢNG GIÁ NỆM THÚ BÔNG NAIVE

bar162

SIZEGiá nệm thườngGiá nệm kiểu
Nhật Bản
Giá chăn dính nệmGiá gối trang trí theo nệm
S2.090.000 đ2.550.000 đ+300.000 đ+490.000 đ / 01 gối
M2.640.000 đ3.190.000 đ+350.000 đ+490.000 đ / 01 gối
L2.990.000 đ3.590.000 đ+400.000 đ+490.000 đ / 01 gối
X3.390.000 đ4.040.000 đ+450.000 đ+490.000 đ / 01 gối
XL3.840.000 đ4.540.000 đ+500.000 đ+490.000 đ / 01 gối